Goede doel

2017

Humanitas Vakantieweken Hellendoorn-Nijverdal e.o.

Humanitas realiseert de inhoud en de professionele organisatie en de stichting vang je droom faciliteert de vakantie  voor de Twentse jeugd van 8 tot 14 jaar die bekend zijn bij Humanitas.

Humanitas is een organisatie die een bijdrage wil leveren aan een sterke en humane samenleving door een betrokken en proactieve organisatie te zijn. Ze geloven dat ieder individu sterker is dan hij denkt. Is dat even niet het geval, dan ondersteunen ze diegene, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan. Ze werken met getrainde vrijwilligers, begeleid door beroepskrachten. Zij kijken bij aanmelding of de ondersteuningsvraag past bij een vrijwilliger. Waar de vraag past, wordt een match gemaakt; de deelnemer wordt gekoppeld aan een vrijwilliger die geschikt is voor de gevraagde ondersteuning. De beroepskracht begeleidt de vrijwilligers, volgt het proces en heeft waar nodig contact met collega’s uit de professionele hulpverlening. Hoe verschillend hun projecten ook zijn, ze voeren ze allemaal uit op basis van de volgende waarden: ‘behoud van regie over eigen leven’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander’ en ‘betrokkenheid en vraaggericht werken’.

Meer informatie over Humanitas Vakantiewerken

 


2016

Stichting Duchenne
30 tot 40% van ons lichaam bestaat uit spieren. Ze helpen ons om te lopen, te schrijven of iets te tillen. Als je met Duchenne Spierdystrofie wordt geboren, breken je spieren langzaam af en word je steeds minder sterk.

Meer informatie over Stichting Duchenne

Stichting Vluchtelingenwerk
Het doel van deze organisatie is de zelfredzaamheid van de vluchtelingen te bevorderen. Vluchtelingen worden gedurende drie jaar, vanaf de intake, op maatschappelijk terrein begeleid.

Meer informatie over Stichting Vluchtelingenwerk


2015

Alexander jr. is een stoer, lief en vrolijk ventje van 2 jaar. Alexander is het zoontje van Barbara Soeteman en Alexander ten Brinke sr. en het broertje van Fay (3) en halfbroertje van Meike (12) en Julia (14). Eind mei 2015 kregen ze de schrik van hun leven. Alexander jr. bleek een neuroblastoom te hebben. Alexander heeft een ernstige vorm van neuroblastoom kinderkanker en tot overmaat van ramp ook nog uitzaaiingen. Inmiddels heeft hij meerdere chemokuren gehad en zijn er stamcellen geoogst.

Bekijk hier de site


2014

De stichting Holterbergclassic organiseert voor de veertiende keer dit jaar een fantastische ATB-tocht over de Holterberg op zondag 23 november. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers uit de Rotary Hellendoorn-Nijverdal eo. Naast individuele fietsers worden bedrijventeams geworven. Doelstelling is om geld in te zamelen voor een aantal goede doelen: dit jaar zijn dat het hospice in Hellendoorn, de aanleg van een belevingstuin bij Krönnenzommer in Hellendoorn en een ouderenproject binnen de gemeente Hellendoorn.


2013

De Mooi Meegenomen Boodschappen+bus van Stichting de Welle zet zich in voor mensen die (tijdelijk) aan huis gebonden zijn. Mooi Meegenomen is er voor mensen voor wie het lastig is om de wekelijkse boodschappen te doen of er gewoon even tussenuit willen.

Elke vrijdag rijdt de Mooi Meegenomen boodschappen+bus naar een supermarkt. Tevens staan er leuke uitstapjes op het programma. De mensen worden door vrijwilligers opgehaald van huis en weer thuis gebracht met hun eventuele boodschappen. De vrijwilligers helpen bij het dragen en zetten zo nodig de spullen bij de mensen in de keuken.

De Canadese Begraafplaats in Holten is een plek voor bezinning. Hier worden slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Achter elk van deze 1394 graven schuilt een indrukwekkend verhaal. Tijdens uw bezoek, in het naastgelegen informatiecentrum, krijgt u meer inzicht over de inrichting van het ereveld en komt u meer te weten over de gesneuvelde militairen. Aan de hand van persoonlijke verhalen anekdotes en foto’s, vaak door nabestaanden geschonken, wordt de gedachte aan hen die vielen levend gehouden. Het centrum is voor iedereen gratis toegankelijk en biedt een bron van informatie ’for all generations’.

Maatschappelijke betrokkenheid is de grootste drijfveer achter het initiatief tot oprichting van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten. Hoe houden we de gedachte aan de Tweede Wereldoorlog levend, nu steeds minder veteranen uit directe herinnering kunnen vertellen? Die vraag was voor de Stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten aanleiding om een informatiecentrum op te richten naast de Canadese Begraafplaats. Het centrum biedt de bezoeker ruimte tot bezinning en geeft de begraafplaats, informatieve en educatieve meerwaarde.


2012

De Zonnebloem is een organisatie die zich inzet voor mensen die niet makkelijk zelfstandig de deur uit kunnen, maar toch graag met mensen in contact willen blijven.Ze doen dit voor mensen vanaf 18 jaar, die door ziekte, ouderdom of een handicap fysiek beperkt zijn geraakt. Ze organiseren onder andere vakanties, activiteiten en bezoek aan huis.

Ook de Gemeente Hellendoorn heeft lokale afdelingen van De Zonnebloem. Een gedeelte van de opbrengst van de Holterberg classic zal hiernaar toe gaan.

Stichting Studiehuis voor Straatkinderen is een kleine organisatie die aan kinderen in het zuiden van Ethiopië, Awasa, de mogelijkheid biedt om zich te kunnen ontwikkelen.
Ze bieden daarvoor huisvesting, medische zorg en scholing. Onderwijs vinden ze een belangrijk middel om kinderen een menswaardig bestaan te geven.

De totale netto-opbrengst van de Holterberg classic zal dit jaar gaan naar deze twee organisaties.


2011

Molukse kerk in Nijverdal
Eind september 2010 werd de Molukse kerk in Nijverdal getroffen door brandstichting en daardoor buiten gebruik gesteld. Vanuit de verschillende geloofsgemeenschappen in Nijverdal is direct hulp geboden door andere kerkgebouwen ter beschikking te stellen. Spontaan zijn toen ook collectes georganiseerd als bijdrage tot herstel. De ZilverenKruis achmea Holterberg Classic is daar een van. Voor volledig herstel is bijna 300.000 euro nodig. De Molukse gemeenschap is direct van start gegaan en streeft ernaar om zelf zon 100.000 euro bijeen te brengen. Het resterende bedrag willen we graag als lokale samenleving met elkaar opbrengen.


2009/2010

Nationaal fonds Kinderhulp
Maar liefst één op de twintig kinderen in Nederland krijgt te maken met jeugdzorg. Soms zijn de problemen zo groot dat kinderen in een pleeggezin of tehuis terechtkomen. Al bijna 50 jaar probeert Kinderhulp te zorgen voor een beetje gewoon geluk voor deze kinderen. Kinderhulp steunt hen met geld voor vakantie, een dagje naar de dierentuin, lidmaatschap van een sportclub of het vieren van Sinterklaas. Zaken die voor veel kinderen in Nederland vanzelfsprekend zijn, maar waarvoor in de jeugdzorg vaak het geld ontbreekt.

http://www.kinderhulp.nl/

Villa Pardoes
Villa Pardoes is een vakantieverblijf, speciaal voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Samen met hun familie kunnen zij hier genieten van een gratis vakantie in een van de acht thema-appartementen, zoals Sneeuwwitje, Barbie, Ridder en Space. Waar alles is aangepast aan de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. In het unieke gebouw staat hen letterlijk en figuurlijk niets in de weg.

http://www.villapardoes.nl/


2008

Dankzij sponsoring is ook de Holterberg Classic 2008 een groot succes geworden. Dit jaar was de opbrengst weer hoger dan alle voorgaande jaren! Er is een fantastisch bedrag bij elkaar gefietst van 34.000,- euro! Het bedrag werd afgelopen 14 april overhandigt op kantoor van onze hoofdsponsor Salland Verzekeringen in Deventer aan Jacques d’Ancona van Stichting Doe een Wens onder het genot van een hapje en een drankje!

Doelstelling
Doe Een Wens vervult de liefste wens van kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensbedreigende ziekte.

Organisatie
Door het vervullen van een wens, wil Doe Een Wens blijdschap en kracht brengen in een moeilijke periode; even weg van ziekenhuis, behandeling en doktoren.

De Stichting neemt niet alleen de organisatie van de wensvervulling op zich, maar betaalt ook alle kosten die aan een wens verbonden zijn.

Doe Een Wens Stichting Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Het kantoor in Woerden, met een achttal medewerkers, coördineert alle activiteiten. Daarnaast is er een Bestuur.

Ruim 225 vrijwilligers zetten zich, soms bijna dagelijks, in voor Doe Een Wens. Met veel plezier, inzet en overtuiging helpen zij mee die speciale kinderdromen waar te maken.

Vervulling van de wens
Zodra een medisch adviseur van Doe Een Wens samen met de behandelend arts heeft vastgesteld dat het kind een Wenskind is, kan het wensvervullingsproces beginnen.

Het halen van de liefste wens
Een ‘wenshaalteam’ gaat op bezoek bij het Wenskind en de ouders om de allerliefste wens te achterhalen. Voor het kind is dit een bijzonder gesprek: een hartenwens prijsgeven aan een onbekende.

Tijdens een uitgebreid interview willen de vrijwilligers eerst alles weten over de voorkeuren van het kind op het gebied van eten, muziek, hobby’s, idolen, etc. De belangrijkste vraag komt aan het eind: ‘Wat is je liefste wens?’

De fantasie van het kind bepaalt de inhoud van de wens. De wenshalers zijn er op bedacht dat het kind zijn of haar echte wensen uit.

De meeste wensen vallen in de categorieën:

  • ik zou graag naar … willen (Euro Disney, mijn opa in Californie)
  • ik zou graag … willen ontmoeten (Pippi Langkous, Arnold Swarzenegger)
  • ik zou graag een … willen hebben (een snoezelkamer, een computer)
  • ik zou graag iets doen (racen in een rode Ferrari, koken met Cas Spijkers)

Het vervullen van de liefste wens
Na het achterhalen van de liefste wens, gaat een team van wensvervullers aan de slag om de wens op een unieke, zorgvuldige en passende manier te vervullen. Alle wensen worden vervuld, mits het kind dit lichamelijk en geestelijk aankan. Ook de ouders en de thuiswonende broertjes en zusjes onder de 18 jaar worden bij de wensvervulling betrokken, zodat iedereen kan meegenieten.

Ongeacht het soort wens, de kosten of de complexiteit van de wens zorgt de wensvervuller dat het een onvergetelijke dag wordt. Niets is teveel moeite. Aan elk detail tijdens de wensvervulling wordt grote aandacht besteed. De wensvervuller put hierbij uit de vragenlijst van de wenshalers, bijvoorbeeld: lievelingseten, lievelingskleur, favoriete vervoermiddel, etc.

Het nabezoek
Na de vervulling van de wens gaan twee, bij de wens betrokken, vrijwilligers op bezoek bij het kind en zijn of haar familie. Tijdens dit gesprek zullen ervaringen rond de wensvervulling worden besproken.